Pogadanki ekologiczne

„Trafiaj do kosza, segreguj odpady” – dzieci brały udział  w warsztatach organizowanych przez Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w ramach projektu. „Pogadanki ekologiczne na temat odpadów i ich prawidłowej segregacji wśród dzieci przedszkolnych z terenu miasta Płocka oraz jak chronić wodę w przyrodzie?”.

Skip to content