Przegląd  małych form artystycznych

‘Miś Uszatek w podróży dookoła świata” – przegląd  małych form artystycznych organizowany przez MP „Misia Uszatka” Nr 13. Dziewczynki i chłopcy z grupy III przybliżyły wiadomości o gorącej Afryce  w formie układu rytmicznego i inscenizacji literatury dziecięcej.

Skip to content