Stacja Uzdatniana Wody

„Stacja Uzdatniana Wody” – dzieci z grupy  III i IV  zwiedzały stację  Uzdatniana Wody na u. Górnej w Płocku. Przedszkolaki poznały historię płockich wodociągów. Zapoznały się z kolejnymi etapami uzdatniania wody pitnej przeznaczonej dla mieszkańców Płocka. Mają świadomość odpowiedzialności za najbliższe środowisko, oszczędnego korzystania z wody w przedszkolu, w domu.

Skip to content