Ciuchcia Tumska”- dzieci z grupy III i IV

„Przejazd Ciuchcią Tumską”- dzieci z grupy III i IV.