Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka

„Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka” – dzieci uczestniczyły w „Optymistycznym Sejmie” – nt. Praw Dziecka. Obrady sejmu rozpoczęliśmy od wysłuchania hymnu. Lena z V grupy została marszałkiem Sejmu, sekretarzem pani Ewa, która zapisywała wypowiedzi dzieci. Przedszkolaki nie miały problemów z ich formułowaniem.

Skip to content