Sprzątanie Świata

„Sprzątanie Świata” – dzieci z grup II, III, IV i V- zamienili się w ekologów, wyruszyli na sprzątanie naszego najbliższego otoczenia. Przedszkolaki wykazały się znajomością segregacji śmieci. Świadomość ekologiczna mieszkańców jest coraz większa, ilość zebranych śmieci w porównaniu z ubiegłym rokiem jest mniejsza.

Ciekawostka; „Sprzątanie świata” (ang. Clean Up the World) – międzynarodowa kampania odbywającej się na całym świecie w trzeci weekend września. Polega na zbiorowym sprzątaniu śmieci zalegających poza miejscami przeznaczonymi do ich składowania. Jej celem jest wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa. Początek ruchu był w Australii – 1989 r., w Polsce odbywa się od 1994 roku, którego patronem jest Fundacja Nasza Ziemia.

Skip to content