Tropiciele Odpadów

„Tropiciele Odpadów” – dzieci z grupy IV uczestniczyły w wycieczce organizowanej przez Związek Gmin Regionu Płockiego- zwiedzały składowisko i sortownie odpadów komunalnych w Kobiernikach, miały okazję spotkać się z sokolnikiem i  z sokołem Marleną. Przedszkolaki dzielnie maszerowały ścieżką edukacyjną w Brudzeńskim  Parku Krajobrazowym, obserwowały doświadczenie chemiczne nt. „Zjawiska kwaśnych deszczów”- przeprowadzone przez naszą przewodniczkę. Ognisko z pyszną kiełbaską zakończyło wycieczkę. Dzieci dostały certyfikaty małego ekologa, obiecały dbać o nasze wspólne środowisko, począwszy od domowej segregacji śmieci.

 

Skip to content