Ogłoszenie

Portal dla rodziców

Informacja dla rodziców

Logowanie do systemu odbywa się pod adresem https://przedszkola.wizja.net/logowanie

page2image65177216

Aby uzyskać dostęp do systemu należy dostarczyć do placówki adres mailowy. Po zarejestrowaniu adresu mailowego przez pracownika placówki, na adres mailowy wysyłana jest informacja o haśle. Hasło jest generowane automatycznie i może być zmienione przez użytkownika.

Pierwsze logowanie

W celu zalogowania się do systemu należy wejść na stronę internetową z dowolnej przeglądarki www : https://przedszkola.wizja.net/logowanie, następnie uzupełnić pola

„Email” – należy wpisać podany w placówce pełny adres email, „Hasło” – należy skopiować hasło ze skrzynki i wkleić w pole.

UWAGA
Proszę zwrócić uwagę czy nie jest włączony przycisk „caps lock” na klawiaturze.

Przy pierwszym logowaniu system może poprosić o zmianę hasła :

Stare hasło – należy wkleić hasło przysłane na adres mailowy (lub wpisać ręcznie), Nowe hasło – należy wpisać nowe hasło,
Powtórz nowe hasło – należy wpisać takie samo hasło jak w polu powyżej.

Zmiana hasła

Po zalogowaniu do strony „Przedszkola”, jeśli system nie poprosi o zmianę hasła automatycznie możliwa jest zmiana hasła użytkownika. W tym celu należy wcisnąć przycisk , a następnie uzupełnić formularz jak wyżej.

page3image50333376page3image50333760page3image65216224

Podgląd informacji

Po zalogowaniu do strony przedszkoli, po lewej stronie rodzic może wybrać informacje, które chce przeglądać:

page3image48568224
W płatnościach wyświetlane są informacje o naliczonych opłatach dla wszystkich dzieci oraz lista obecności.
page4image65194432

Lista obecności

W celu podejrzenia obecności należy wybrać dziecko (jeśli w przedszkolu ma się więcej niż jedno dziecko).

page4image65195264

 

Skip to content