Optymiści biją rekord

,,Optymiści biją rekord ” -20  – rocznica uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka. Konwencja o prawach dziecka to międzynarodowa umowa opisująca Prawa dziecka. Państwa , które je podpisały , muszą przestrzegać zawartych w niej praw. Każde prawo jest ujęte w  osobny punkt, który w akcie prawnym, jakim jest ta Konwencja nazwany jest „artykułem”. Żeby łatwiej czytało się ten dokument, poszczególne prawa zostały posegregowane tematycznie:

 • Prawo do życia i tożsamości
 • Prawo do wychowania w rodzinie
 • Prawo do wyrażania własnych poglądów
 • Prawo do prywatności
 • Prawo do informacji
 • Dobro dziecka jako cel najwyższy
 • Prawo do godziwych warunków socjalnych
 • Prawo do edukacji
 • Prawo do odpoczynku
 • Ochrona przed przemocą
 • Ochrona przed konfliktem zbrojnym
 • Ochrona w procesie karnym
 • Prawo do znajomości swoich praw i powoływania się na nie.

Przedszkolaki bijąc rekord, śpiewały piosenkę pt. „Prawa Dziecka” sł. i muzyka J. Kobylański. Niebieskie serduszka naklejone na ubrania dzieci, symbolizowały kolor humanitarnej organizacji UNICEF.

„Prawa Dziecka”- piosenka

 1. Mam prawo żyć

Mam prawo być sobą

Czuć się bezpiecznie wolną osobą

Mam prawo kochać i  kochanym być

Nie można mnie krzywdzić

Poniżać i bić.

Ref: Dziecka prawa, poważna sprawa

Dziecka prawa to nie zabawa

 1. Mogę się śmiać

Może się dziać pięknie

Pragnę być zdrowy, rosnąć w swoim tempie

Mama prawo wybrać sam

Przyjaciół swych

Nie można mnie zmuszać

Do uczynków złych

 1. Mam prawo śnić, mam prawo być inny

Mogę być słabszy, lecz nie czuję się winny

Mam prawo śpiewać, głośno kiedy chcę

Mam prawo płakać

Cicho gdy mi źle. 

Skip to content