Widoczni, bezpieczni

„Widoczni, bezpieczni” – pani Ania przeprowadziła zajęcie edukacyjne w ramach realizacji  kampanii społecznej „Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny”, której organizatorem są: Samorząd Województwa Mazowieckiego, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Mazowiecka Rada Bezpieczeństwa Publicznego i Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego. Celem zajęcia było podnoszenie świadomości w zakresie bezpiecznego poruszania się na drodze. 

Skip to content