Akademia Dobrych Manier

„Akademia Dobrych Manier” – dzieci z grupy IV uczestniczą w akcji propagującej wśród dzieci  ogólną wiedzę na temat zasad i umiejętności kulturalnego zachowania, stosowania zwrotów grzecznościowych. Istotnym celem jest kształtowanie postaw w duchu zrozumienia i szacunku do siebie i innych osób. Prezentacja elementarnych zasad savoir-vivre.

Skip to content