Sprzątanie Świata

„Nie Śmiecimy – sprzątamy – zmieniamy” – Edycja „Sprzątanie Świata”- pod krajowym patronatem Fundacji Nasza Ziemia,  dzieci z grup III, IV i V aktywnie włączyły się do międzynarodowej kampanii wywodzącej się z Australii (od 1989 roku) propagowanej na całym świecie,  dzieci zadbały o czystość na terenie i poza terenem przedszkola, niestety zebrano dużo śmieci.  Bardzo dziękujemy!! 

Skip to content