Optymistyczny Sejm

„Optymistyczny Sejm” – 20 listopada przypada rocznica uchwalenia najważniejszego dokumentu stanowiącego o prawach najmłodszych – Konwencji o prawach dziecka. Dzieci z grup III, IV i V wspólnie obradowały nt. praw dziecka, Hania z grupy V została marszałkiem, pomagała prowadzić obrady.

UNICEF jest największą na świecie organizacją w całości dedykowana dzieciom. Wszystkie działania UNICEF–u mają na celu zapewnienie dzieciom na świecie możliwości korzystania z ich prawa. UNICEF jest strażnikiem Konwencji o prawach dziecka na świecie. Symbolem  organizacji jest kolor niebieski. Niebieski kolor gwarantuje prawa wszystkim dzieciom!

Skip to content