OGŁOSZENIE !!!

Drodzy Rodzice!

  • Od 6 maja br. Rząd proponuje otwarcie przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.
  • Ze względu na sytuację epidemiczną organ prowadzący może ograniczyć liczebność grupy przedszkolnej.
  • W pierwszej kolejności z przedszkola powinny skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.
  • Pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Rodzic musi  wiedzieć, że:

  • Przy zachowaniu reżimu sanitarnego w przedszkolu, istnieje czynnik ryzyka transmisji wirusa i  wystąpienia choroby COVID-19 zarówno u dziecka, jego rodziców, jak i innych domowników.
  • Jest w pełni odpowiedzialny  za podjętą decyzję związaną z wysłaniem dziecka do przedszkola, jak i dowożeniem dziecka do instytucji.
  • W dalszym ciągu na terenie całego kraju obowiązuje reżim sanitarny i  nie można  posyłać dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.

      Proszę o zadeklarowanie, czy macie  Państwo potrzebę skorzystania z opieki przedszkola oraz od kiedy ta opieka jest bezwzględnie potrzebna.

     Proszę również o informację zwrotną, że nie jesteście Państwo na razie zainteresowani opieką dla dziecka świadczoną przez przedszkole.

Informację proszę przesłać  pocztą elektroniczną na adres:

mp27@zjoplock.pl do dnia 04.05. 2020, do godziny 12,00. 

Ewentualnie telefonicznie  pod numerem  78 39 41 627

Z wyrazami szacunku

Małgorzata Bor

Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 27 w Płocku

 

Skip to content