OGŁOSZENIE

Wznowienie pracy przedszkola odbędzie się od dnia 18 maja 2020 r. w godz. 6.30 – 16.30.

Warunkiem przyjęcia dziecka do przedszkola , jest podpisanie przez rodziców klauzuli – informacyjnej i oświadczenia.

Prosimy  rodziców, o zapoznanie się z procedurą dla rodziców – przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola oraz wewnętrzną procedurą bezpieczeństwa w Miejskim Przedszkolu Nr 27 w Płocku

Procedura dla rodziców

Procedury Covid 19 -MP27

Oświadczenie rodziców

Klauzula informacyjna – epidemia

 

Skip to content