OGŁOSZENIE

Zapisy na dyżury wakacyjne odbywać się będą za pomocą systemu
informatycznego NABO. Uruchomienie systemu informatycznego nastąpi
1 czerwca 2020 r. o godz. 10.00, natomiast
zamknięcie 15 czerwca 2020 r. o godz.15.
W tym okresie Rodzice będą mieli możliwość wypełniania wniosków. Wniosek
dostępny będzie w systemie.
Na każdy okres dyżuru wakacyjnego zainteresowany nim Rodzic musi
złożyć oddzielny wniosek. Ustalony wcześniej „Harmonogram dyżurów
wakacyjnych w roku szkolnym 2019/20” pozostaje bez zmian.
Zapisy będą się odbywały równolegle, zarówno dla dzieci z danego
przedszkola, jak i pozostałych przedszkoli. W pierwszej kolejności przyjęte
zostaną dzieci uczęszczające do danego przedszkola, natomiast gdy
przedszkole nadal będzie dysponowało wolnymi miejscami, dzieci z innych
przedszkoli. Decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Informacja o przyjęciu dziecka na dyżur wakacyjny do przedszkola
dostępna będzie dla Rodzica na stronie naborowej, po zalogowaniu się do
systemu 17 czerwca od godziny 10.00. Po ogłoszeniu wyników Rodzic
elektronicznie będzie musiał potwierdzić wolę uczęszczania dziecka na dyżur
wakacyjny do danego przedszkola w terminie do 18 czerwca do godz.10.00.
Wszystko odbywa się zdalnie.
Pełna informacja na temat dyżurów wakacyjnych dostępna jest na stronie
ppo.zjoplock.pl, w zakładce Dyżury wakacyjne w przedszkolach oraz na stronie
UMP w zakładce Edukacja.

Skip to content