Tropiciele Odpadów gr V

„Tropiciele Odpadów” – dzieci z grupy V uczestniczyły w wycieczce organizowanej przez Związek Gmin Regionu Płockiego- zwiedzały składowisko i sortownie odpadów komunalnych w Kobiernikach. Dużą atrakcją dla dzieci było spotkanie z sokolnikiem i towarzyszącym mu sokołem. Przedszkolaki chętnie obserwowały przyrodę, na ścieżce edukacyjnej w Brudzeńskim  Parku Krajobrazowym.  Ognisko z pyszną kiełbaską zakończyło wycieczkę. Dzieci dostały certyfikaty małego ekologa, obiecały dbać o nasze wspólne środowisko, począwszy od domowej segregacji śmieci.

Skip to content