Prace plastyczne gr V

„W wiejskiej zagrodzie” – wydzieranka z kolorowej bibuły, praca plastyczna wykonana przez dzieci z grupy V.

Skip to content