OGŁOSZENIE !!!!

OGŁOSZENIE !!!

Prosimy Rodziców, którzy mają potrzebę skorzystania z dyżuru wakacyjnego w miejskich przedszkolach o zgłoszenie e-mail na adres: mp27@zjoplock.pl do dnia 20.05.2021 r. do godz. 10:00.

W zgłoszeniu prosimy podać imię i nazwisko dziecka, termin oraz nr przedszkola, którego będzie uczęszczało.

Jednocześnie informujemy, że nabór na dyżur wakacyjny rozpoczyna się

1 czerwca 2021 r. za pomocą systemu informatycznego na stronie www.ppo.zjoplock.pl

Skip to content