Wybieraj bezpieczna żywność

„Wybieraj bezpieczna żywność” – nasze przedszkole bierze udział w przedsięwzięciu organizowanym przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) w formie kampanii informacyjnej „Wybieraj bezpieczną żywność”.  W ramach realizacji przedsięwzięcia zorganizowaliśmy „ Kramik Zdrowego Przedszkolaka”. Celem kampanii ”Wybieraj bezpieczną żywność” #EUChooSFood  https:://campaigns.efsa.europa.eu?EUChooseSafeFood/#/index-pl  jest uświadomienie jak istotną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa żywności odgrywa nuka. Nauka odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu , że żywność na talerzu jest bezpieczna do spożycia. Od pola, przez gospodarstwo i producenta aż do naszego talerza. Kluczowym przesłaniem kampanii jest zachęcenie  rodziców dzieci przedszkolnych i szkolnych do dokonywania świadomych i pewnych wyborów żywieniowych. Unijny system bezpieczeństwa żywności wytycza odpowiednie zasady i wymagania dla przedsiębiorców, organów kontrolnych. Dedykowany jest konsumentom, dając prawo do dostępu do wiedzy dotyczącej bezpieczeństwa produkcji, przetwarzania pakowania, etykietowania i sprzedaży żywności. Hasła priorytetowe: „Odszyfrowywanie etykiet”- Najlepiej spożyć przed” . Informacja o alergenach umieszczana na produktach, pozwala na świadome unikanie żywności, powodującej wystąpienie alergii. W Unii Europejskiej wszystkie dodatkowe substancje, od substancji słodzących, barwniki spożywcze, są poddawane starannej ocenie przed dopuszczeniem ich do stosowania żywności. Substancje dodatkowe w UE oznaczone są numerem E. Europejskiej .

W kampanii kładzie się duży nacisk na zasady higieny żywności, które należy przestrzegać w domu, żeby zapewnić bezpieczeństwo rodziny;

 • Ważne jest rozdzielenie żywności przyrządzonej od tej surowej
 • Mycie rąk przed kontaktem z żywnością i podczas jej przygotowania
 • Mycie rak po wyjściu z toalety
 • Mycie i odkażanie wszystkich powierzchni i sprzętów wykorzystanych podczas przygotowywania żywności
 • Chronienie kuchni i żywności przed owadami i innymi zwierzętami
 • Oddzielanie żywności surowej od ugotowanej – stosowanie oddzielnego sprzętu i przedmiotów do surowej żywności; desek do krojenia, noży.
 • Gotowanie dokładne
 • Utrzymywanie żywności odpowiedniej temperaturze (nie należy pozostawiać ugotowanej żywności w temperaturze pokojowej przez okres dłuższy niż dwie godziny)
 • Utrzymywanie wysokiej temperatury (ponad 60 C) gotowanych potraw tuż przed podaniem.
 • Używanie bezpiecznej wody i żywności; do spożycia należy wybierać tylko świeża i zdrowa żywność, należy myc owoce i warzywa, szczególnie jeśli jemy je na surowo
 • Nie należy jeść żywności, która utraciła już datę przydatności do spożycia.
Skip to content