Z wizytą w Szkole Muzycznej – gr IV/V

„Z wizytą w Szkole Muzycznej”-  dzieci z grupy IV i V zwiedzały Państwową Szkołę Muzyczną I i II stopnia im. Karola Szymanowskiego w Płocku. Oglądały krótką prezentację instrumentów; akordeonu, fagotu, fletu, fortepianu, gitary, klarnetu, oboju, perkusji, puzonu, skrzypiec, trąbki, waltorni. Słuchały koncertu w wykonaniu uczniów Szkoły Muzycznej. Chętnie uczestniczyły w zajęciach rytmiczno-muzycznych w klasie III, integrując się z uczniami.

 

Skip to content