Skąd się biorą produkty ekologiczne

„Skąd się biorą produkty ekologiczne”- nasze  przedszkole włącza się do realizacji III edycji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego pt. „Skąd się biorą produkty ekologiczne” promowanej przez Powiatową Stację Sanitarno- Epidemiologiczną w Płocku, którego celem jest zwiększenie świadomości i wiedzy na temat rolnictwa ekologicznego, budowanie od najmłodszych lat właściwych nawyków żywieniowych, kształtowanie umiejętności wyborów produktów ekologicznych, propagowanie zdrowego stylu życia, przestrzeganie zasad higieny. Zachęcamy Was drodzy rodzice do oglądania wspólnie z dziećmi filmów edukacyjnych. Dbanie o dietę i aktywność fizyczną najmłodszych w celu niwelowania w przyszłości nadwagi   otyłości.

https://www.gov.pl/web/gis/skad-sie-biora-produkty-ekologiczne–nowy-ogolnopolski-program-edukacyjny-dla-przedszkoli

www.gov.pl/web/psse-plock

Skip to content