Kodowanie na dywanie – gr IV

„W marcu jak w garncu”- kodowanie na dywanie, dzieci z grupy IV rozwijały kompetencje
matematyczne, kształciły umiejętność pracy zespołowej, logiczne, algorytmiczne myślenie,
zadaniowe podejście do stawianych problemów.

Skip to content