Quiz matematyczny

„Quiz matematyczny” – dzieci ze wszystkich grup wiekowych aktywnie uczestniczyły w zabawach matematycznych, adekwatnie do wieku rozwijały swoje umiejętności matematyczne, utrwalały elementarne pojęcia zakresu matematyki. Utrwalały określenie położenia przedmiotów w  odniesieniu do siebie, nazywały i wskazywały figury geometryczne płaskie i przestrzenne. Umiejętnie liczyły posługując się liczebnikami porządkowymi i głównymi. Rozwiązywały zadnia z treścią, działania matematyczne , układały rytmy. Doskonaliły kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji w zabawach „kodowanie na dywanie”. Ćwiczyły koncentrację , uwagę i pamięć słuchając i wykonując instrukcję słowną nauczyciela w zabawach z „wiatrakiem matematycznym” utrwalając zapis graficzny poznanych cyfr.

 

Skip to content