Światowy Dzień Morza gr IV, V

„Światowy Dzień Morza”- Edukacja Globalna. Dzieci z grupy IV i V w ramach zajęć koleżeńskich oglądały film edukacyjny pt. „Nasze Morze”, słuchały odgłosów; szumu morza, wiatru, głosy mew. Kształciły zmysł dotyku oglądając; bursztyny, muszelki, rozgwiazdy. Dzieci zespołowo wykonały makietę – Nasze Morze Bałtyckie – umieszczając sylwety ryb, roślin, statków z origami.

Skip to content