Wyścigi z jajeczkiem gr V

„Wyścigi z jajeczkiem”- dzieci z grupy V kształciły sprawność fizyczną , umiejętność współpracy, doskonaliły koncentrację na wykonywanym zadaniu.

Skip to content