Mazowiecki Tydzień Bezpieczeństwa

„Mazowiecki Tydzień Bezpieczeństwa” – w ramach realizacji Mazowieckiego Tygodnia Bezpieczeństwa – całe społeczeństwo naszego przedszkola uczestniczyło w działaniach w zakresie profilaktyki, kształcących zasady bezpieczeństwa, upowszechnieniu przepisów ruchu drogowego, nawyków właściwego, bezpiecznego, korzystania  ze sprzętu sportowego. Podjęte działania wdrażały do przestrzegania  szeroko pojętego bezpieczeństwa w okresie wzmożonego ruchu drogowego, rowerowego oraz pieszego. Przedszkolaki uczestniczyły w prezentacji multimedialnej „Jestem bezpieczny” utrwalały zasady bezpiecznego zachowania w domu i na podwórku z elementami treści z zakresu bezpieczeństwa sanitarnego. Gazetka „Kto pomaga”, „Jak pomagać w sytuacji zagrożenia”, „Przyczyny chorób zakaźnych” – podnosi świadomość pedagogiczna rodziców i dzieci.

 

Skip to content