Ogólnopolski XXII Tydzień Czytania Dzieciom

„Ogólnopolski XXII Tydzień Czytania Dzieciom – Książka jest jak ogród”- hasło akcji zostało zainspirowane chińskim przysłowiem „Książka jest jak ogród, który można włożyć do kieszeni”. 

Dzieci z grupy IV brały udział w akcji Cała Polska Czyta Dzieciom, przed ratuszem odbyło się wspólne czytanie „Lokomotywy” -J.Tuwima. Rodziców zachęcamy do codziennego czytania (przynajmniej 20 minut dziennie)-głośne czytanie rozbudza dziecięcą wyobraźnię, kształci wyznawane w przyszłym życiu wartości, zacieśnia więzi.

Ciekawostki: 
calapolskaczytadzieciom.pl/

Codzienne czytanie: wspiera zdrowie psychiczne, umysłowe i moralne dzieci

i młodzieży oraz krzewi wiedzę nt. mądrego wychowania.

Pomagamy wychowywać dzieci na mądrych, dobrych i szczęśliwych ludzi!

Wspieramy mądre wychowanie, prowadząc programy edukacyjne dla rodziców, nauczycieli i uczniów. Krzewimy czytelnictwo poprzez kampanię „Cała Polska czyta dzieciom”, programy „Czytające szkoły” i „Czytające przedszkola” oraz Kluby Czytających Rodzin. Promujemy wartościową literaturę dla dzieci i młodzieży, prowadząc Złotą Listę książek, tworząc własne książki i organizując Konkurs Literacki im. A. Lindgren na współczesną książkę dla dzieci i młodzieży.

calapolskaczytadzieciom.pl/

XXII Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom odbędzie się w dniach 1-7 czerwca 2023 r. pod hasłem „Książka jest jak ogród”. Hasło to zostało zainspirowane chińskim przysłowiem: „Książka jest jak ogród, który można włożyć do kieszeni”. 

Skip to content