Dzień Przedszkolaka

„Dzień Przedszkolaka” – dzieci obchodziły swoje ważne święto, aktywnie uczestnicząc w „Balu Postaci z Bajek” prezentowały wspaniałe stroje. Zabawy muzyczno- ruchowe w sali i na terenie ogrodu przedszkolnego rozwijały sprawność fizyczną dzieci, relacje interpersonalne z innymi przedszkolakami były okazją do integracji społeczności przedszkolnej.

Ciekawostki:

Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka – święto obchodzone corocznie 20 września, ustanowione z inicjatywy Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej 13 września 2013 roku dla popularyzacji wychowania przedszkolnego i wzrostu jego znaczenia w świadomości społecznej.

Na wniosek Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka w dniu 13 września 2013 roku wspierający inicjatywę środowiska dyrektorów łódzkich przedszkoli Sejm Rzeczypospolitej Polskiej podjął uchwałę w sprawie ustanowienia dnia 20 września Ogólnopolskim Dniem Przedszkolaka.

W uchwale zapisano: „Doceniając wagę edukacji przedszkolnej w rozwoju i wychowaniu dziecka, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanawia dzień 20 września Ogólnopolskim Dniem Przedszkolaka. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wyraża przekonanie, że ustanowienie Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka przyczyni się do popularyzacji wychowania przedszkolnego i wzrostu jego znaczenia w świadomości społecznej”.

Wikipedia

Gr I

Gr II

Gr III

Gr IV

Gr V

Skip to content