Code Week-2023 XII Edycja

„Code Week-2023 XII Edycja ”- dzieci z grupy IV i V zrealizowały zadanie w ramach uczestnictwa Code Week społecznej inicjatywy , w ramach której, państwa europejskie stają do rywalizacji. Przyjacielska rywalizacja polegająca na aktywnym uczestnictwu w wydarzeniach związanych z programowaniem. Nasze Przedszkole uczestniczy już V raz. Bezpieczni na drodze” – kodowanie na dywanie. Dzieci rozwijały miękkie kompetencje; umiejętności pracy zespołowej, algorytmiczne myślenie, zadaniowe podejście do stawianych problemów. W czasie podjętych działań przedszkolaki rozwijały wyobraźnię i kreatywność, utrwaliły wiadomości bezpiecznego poruszania się po drodze.

Skip to content