Ewakuacja

„Ewakuacja”- akcja przeprowadzana dla całej społeczności przedszkola, w czasie której dzieci kształciły prawidłowe postawy w sytuacji zagrożenia; rozwijały reakcje na różnorodne sygnały i znaki (znaki ewakuacyjne) oraz doskonaliły umiejętności poruszania w grupie.

Skip to content