Kolory jesieni – kodowanie na dywanie

„Kolory jesieni – kodowanie na dywanie”- w ramach zajęcia koleżeńskiego, dzieci z grupy IV i V poszerzały wiadomości na temat jesieni. Rozwijały miękkie kompetencje, zadaniowo podchodząc do stawianych problemów. Wykonując zadania dzieci doskonaliły uwagę, spostrzegawczość oraz logiczne myślenie.

Skip to content