Jesień w lesie, jesień w parku

„Jesień w lesie, jesień w parku”- kodowanie na dywanie , dzieci z grupy V wykonały kolejne zadanie w ramach Ogólnopolskiego programu Code Week w ramach XIII Edycji . Dzieci poszerzały wiadomości na temat jesieni, rozwijały kompetencje miękkie w czasie wykonywania pracy zespołowej, rozwijały algorytmiczne myślenie. Przedszkolaki potrafiły wspólnie stworzyć obrazek grzyba na podstawie podanych współrzędnych. Rozwijały myślenie przyczynowo – skutkowe w formie zabawy planując swoje działania.

Skip to content