„Miś”- Code Week – grupa IV, V

„Miś”- Code Week – kodowanie na dywanie, dzieci z grupy IV i V w ramach zajęć koleżeńskich, poszerzały wiadomości o zwierzętach, rozwijały miękkie kompetencje matematyczne w czasie układania obrazka kierując się podanymi współrzędnymi zgodnie z podanymi warunkami. Dzieci potrafiły zaplanować swoje działania, chętnie pracowały w zespole.

 

Skip to content