„Karmnik”- kodowanie na dywanie

„Karmnik”- kodowanie na dywanie – dzieci z grupy IV i V aktywnie uczestniczyły w zajęciu koleżeńskim z cyklu Kodowanie na dywanie – Ogólnopolskim programie- zadanie- Zimowe pomaganie zwierzętom. Przedszkolaki rozwijały kompetencje w zakresie tworzenia i rozumienia informacji, kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii.

Skip to content