„Szkoła Czi-Tam”

Szkoła Czi-Tam” – dzieci ze wszystkich grup wiekowych oglądały bajkę w formie – teatrzyku kamishibai przybliżającą brak powszechnego dostępu do edukacji, w ramach realizacji projektu Edukacji Globalnej. Edukacja globalna uświadamia o istnieniu łączących państwa współzależności o charakterze ekonomicznym, politycznym i kulturowym, środowiskowym i technologicznym. Edukacja globalna powinna spełniać kryteria dobrej edukacji, gotowości do ustawicznego uczenia się.

Skip to content