Wyprawa do Lodowej Krainy

„Wyprawa do Lodowej Krainy”- dzieci z grupy I aktywnie uczestniczyły w zabawie, rozwijając relacje interpersonalne z rówieśnikami, spontanicznie podejmowały działania w stworzonej scenerii.

Skip to content