Artyści

„Artyści”- dzieci z grupy IV aktywnie uczestniczyły w zajęciu muzyczno

– rytmicznym w Klubie Osiedla Dworcowa.

Skip to content