22 marca Światowy Dzień Wody

„22 marca Światowy Dzień Wody”- przedszkolaki wspólnie odkrywały tajemnice wody, poznawały znaczenie wody w przyrodzie oraz konieczności jej oszczędzania. Uczestniczyły w prezentacji filmu edukacyjnego pt. „Woda wokół nas”

Ciekawostki. Wikipedia.

Najważniejsze przesłania tegorocznego Światowego Dnia Wody

  • Woda może zapewnić pokój lub wywołać konflikt. Kiedy zasoby wody są niewystarczające lub woda jest zanieczyszczona lub gdy ludzie mają trudności z dostępem do niej, mogą wzrosnąć napięcia między społecznościami i krajami. Współpracując w sprawie wody, możemy utrzymać równowagę na zapotrzebowanie wszystkich w wodę i pomóc w ustabilizowaniu sytuacji na świecie.
  • Dobrobyt i pokój zależą od wody. Narody powinny stawiać na współpracę w zakresie wody w centrum swoich planów w sytuacji zmian klimatycznych, masowych migracji i niepokojów politycznych.
  • Woda może nas wyprowadzić z kryzysu. Możemy wspierać harmonię między społecznościami i krajami, jednocząc się wokół sprawiedliwego i zrównoważonego korzystania z wody – od konwencji Narodów Zjednoczonych na poziomie międzynarodowym po działania na poziomie lokalnym.

Oficjalne obchody tego dnia przez ONZ odbędą się w siedzibie UNESCO w Paryżu we Francji.

To kluczowe wydarzenie zapewnia bogaty, jednodniowy program wypełniony wykładami wybitnych prelegentów, w tym szefów agencji ONZ i urzędników wysokiego szczebla, a także prezentacjami o charakterze technicznym. Spośród wielu planowanych wydarzeń artystycznych i kulturalnych, planowane jest również publikacja, jak co roku z okazji Światowego Dnia Wody, Raportu Narodów Zjednoczonych o Światowym Rozwoju Wody w roku 2024. W tym roku Raport skupiać się będzie na tym samym temacie co kampania i wskazywać będzie decydentom kierunki polityki wodnej.

Światowy Dzień Wody – święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją z 22 grudnia 1992, obchodzone corocznie 22 marca.

Powołane zostało w czasie konferencji Szczyt Ziemi 1992 (UNCED) w Rio de Janeiro w Brazylii, w ramach Agendy 21. Powodem był fakt, że ponad miliard ludzi na świecie cierpi z powodu braku dostępu do czystej wody pitnej.

Ideą obchodów jest uświadomienie państwom członkowskim wpływu prawidłowej gospodarki wodnej na ich kondycję gospodarczą i społeczną.

Skip to content