Motyl dla mamy

„Motyl dla mamy”- kodowanie na dywanie, dzieci z grup IV i V kształciły swoje kompetencje matematyczne, umiejętności algorytmiczne , umiejętność wspólnego podejmowania działań.

Skip to content