Logopedia

2020-06-08/12


2020-06-01/05

Historyjka logopedyczna „Malowanie”

Malarz maluje sufit (przesuwamy językiem po podniebieniu – od zębów do języczka).

Zamalowuje plamy w kilku miejscach (czubkiem języka kilka razy dotykamy podniebienie w kilku miejscach).

Następnie maluje ściany (przesuwamy językiem po wewnętrznej powierzchni policzków).

Została jeszcze do pomalowania podłoga (nisko opuszczony język przesuwa się po dolnych dziąsłach) oraz przedpokój (przesuwamy językiem po zewnętrznej stronie zębów).

Na koniec malarz pomalował okno (oblizujemy językiem wargi).

Wskazówki do ćwiczeń
Aby usprawnić język:

mlaskamy,
układamy język w rurkę,
kląskamy (jak robi konik?),
wypychamy językiem policzki,
układamy język w „koci grzbiet”,
wsuwamy język pod górną i dolną wargę,
przesuwamy język na boki w jamie ustnej,
dotykamy czubkiem języka kolejnych zębów,
formujemy język szeroko i wąsko w jamie ustnej,
przesuwamy czubek języka zygzakiem po podniebieniu,
przesuwamy czubek języka od górnych zębów wzdłuż podniebienia.

Aby usprawnić wargi:
cmokamy,
parskamy, prychamy,
na przemian robimy „dzióbek” i rozszerzamy usta,
wydymamy, zaciskamy, rozluźniamy, masujemy wargi palcami,
układamy wargi jak do wymawiania samogłosek: A, O, U, E, Y, I,
przy zaciśniętych zębach, naprzemiennie zakładamy wargi na siebie.

Aby usprawnić policzki:
napinamy policzki wraz z wargami,
wydymamy je i wciągamy do wewnątrz,
masujemy policzki dłońmi, okrężnymi ruchami.


2020-05-25/29

Ćwiczenia języka — ćwiczenia mają­ce na celu doskonalenie zmiany kształtu i położenia masy języka oraz precyzyjności i szybkości ruchów specyficznych dla arty­kulacji głosek. Ćwiczenia języka rozpoczyna się od du­żych ruchów na zewnątrz jamy ustnej.

Przy­kłady ćwiczeń (według stopnia trudności):

 • wysuwanie języka na zewnątrz i cofanie w głąb jamy ustnej; język wykonuje pozio­me ruchy ze skrajnej pozycji przedniej do skrajnej tylnej; w pozycji przedniej jest wy­dłużony i zaostrzony (nie dotyka warg), w pozycji tylnej — masa języka jest maksy­malnie skrócona,
 • przy opuszczonej żuchwie język w pozycji spoczynkowej (neutralnej) przesuwa się do tyłu do skraj­nej pozycji i następnie powraca do poprzed­niego położenia,
 • wysuwanie języka na zewnątrz jamy ustnej w kształcie grotu,
 • wysuwanie na zewnątrz jamy ustnej ję­zyka w kształcie grotu i wykonywanie poziomych ruchów wahadłowo od jednego do drugiego kącika ust (język nie powinien dotykać wargi dolnej, należy unikać współ-ruchów żuchwy),
 • wysuwanie języ­ka na zewnątrz jamy ustnej w postaci roz­płaszczonej (kształt łopaty); język może zajmować różne pozycje względem warg i zębów: a) jest ułożony między wargami, które kontaktują się z nim od góry i od dołu, b) opiera się na wardze dolnej, c) nie do­tyka zębów i warg, d) jest ułożony między zbliżonymi siekaczami, e) oparty jest jedy­nie na siekaczach dolnych,
 • lekko wysu­nięty z jamy ustnej język opiera się na dolnej wardze i przyjmuje na przemian kształt łopaty i  grotu,
 • rozszerzanie i zwę­żanie masy języka wewnątrz jamy ustnej, opieranie go o dolne, a następnie o górne siekacze,
 • wysuwanie języka na zewnątrz jamy ustnej w kształcie łopaty i gro­tu, język nie dotyka zębów i warg;
 • wy­suwanie daleko na zewnątrz jamy ustnej ję­zyka, który wykonuje kolisty ruch w lewo i w prawo,
 • zaginanie wysuniętego ję­zyka w kształcie  łopaty możliwie najwy­żej w kierunku nosa (język ściśle przylega do górnej wargi), a następnie ten sam układ na dolnej wardze;
 • zaginanie wysunię­tego języka w kształcie grotu możliwie najwyżej w kierunku nosa (język ściśle przy­lega do górnej wargi), a następnie ten sam układ na dolnej wardze,
 • zaginanie wy­suniętego języka w kształcie  łopaty możliwie najwyżej do wędzidełka wargi gór­nej a następnie ten sam układ do wędzideł­ka wargi dolnej;
 • zaginanie zaostrzonego języka do góry i do dołu, wewnątrz i na zewnątrz jamy ustnej (język nie dotyka do warg),
 • oblizywanie zębów i zewnętrznej powierzchni dziąseł pod wargami w prawo i w lewo, usta są zamknięte,
 • oblizywanie warg: przód języka wykonuje ruch kolisty po czerwieni warg, najpierw w prawo, po­tem w lewo,
 • oblizywanie warg ze stop­niowym zwiększaniem wielkości ich otwar­cia.

2020-05-18/22


2020-05-11/15


2020-05-04/08


2020-04-27


Wskazówki do ćwiczeń:

Aby uzyskać właściwe efekty treningu i rzeczywiście usprawnić narządy mowy, należy wszystkie ćwiczenia wykonywać starannie:

 • Ćwiczymy z szeroko otwartą buzią
 • Brodę trzymamy nieruchomo
 • Językiem dokładnie i precyzyjnie dotykamy wszystkich wskazanych miejsc
 • Wargi mocno rozciągamy lub mocno ściskamy i wysuwamy do przodu
 • Język wysuwamy, unosimy, opuszczamy zawsze jak najdalej, rozciągając go maksymalnie

Ćwiczenia:

 1. Wysuwamy wąski język jak najdalej przed siebie
 2. Dotykamy czubkiem języka każdego zęba na dole
 3. Dotykamy czubkiem języka każdego zęba na górze
 4. Wargi wyciągamy do przodu, jak przy wymawianiu głoski o
 5. Szeroko otwieramy usta jak przy wymawianiu głoski a
 6. Wyciągamy język w górę w stronę nosa
 7. Kierujemy język do lewego kącika ust.
 8. Kierujemy język do prawego kącika ust
 9. Wysuwamy język na brodę
 10. Rozciągamy szeroko wargi w uśmiechu, odsłaniając zęby
 11. Wargi ściągamy w ryjek, wysuwając je do przodu
 12. Gładzimy językiem podniebienie od zębów w stronę gardła