Terapia Pedagogiczna

TERAPIA  PEDAGOGICZNA   kwiecień

Realizacja IPET

Sprawność fizyczna (mała i duża motoryka):

– zabawa z piłką średniej wielkości. Rzucanie, łapanie i odrzucanie piłki do dorosłego,

– chodzenie po schodach w górę i w dół krokiem naprzemiennym

– rysowanie i malowanie na dużych arkuszach szarego papieru przy zastosowaniu zamaszystych ruchów ręki.

Percepcja wzrokowa:

ćwiczenia z obrazkami

– dobieranie w pary takich samych obrazków,

– wskazywanie wymienionych elementów na obrazku,

– wyszukiwanie na obrazkach przedmiotów w określonych kolorach

Grupy młodsze (dzieci 3, 4 letnie)

Zabawa w przesypywanie (stymulacja dotykowa, wzrokowa i słuchowa)

Dzieci mogą siedzieć przy stoliku lub na podłodze zabezpieczonej np. ceratą. Mają do dyspozycji różne pojemniki, kubeczki i miseczki oraz pojemniki z ziarnami, kaszą, piaskiem itp.. Dowolnie bawią się nimi , przesypują materiał z jednego pojemnika do drugiego, zanurzając w nim dłonie, liczą ilość przysypanych miarek.

Percepcja słuchowa

Dzielenie słów – nazw obrazków na sylaby. Dzieci losują obrazki, podają ich nazwy, a potem dzielą je głośno na sylaby, wykonując tyle przysiadów lub podskoków ile jest sylab w nazwie (podczas dzielenia słowa na sylaby). Np. oko, dom, lis, mama, waga, aparat, pomidor, telefon.

Grupy starsze (dzieci 5, 6 letnie)

Ćwiczenia motoryki małej

– cięcie nożyczkami kawałków papieru oraz wykorzystanie ich do ułożenia  kolorowej mozaiki

Ćwiczenia koordynacji wzrokowo-ruchowej

– chodzenie po torze wyznaczonym z ułożonej linki, skakanki, tasiemki itp..

Ćwiczenia rozwijające słuch fonematyczny oraz analizę i syntezę słuchową

– uzupełnianie zdań brakującym wyrazem, np. „Ola pije…; Ola pije mleko a Kasia …..(herbatę)”,

– wyszukiwanie par wyrazów, których nazwy rymują się, np.: buty – luty, paczka – kaczka, tata – mata,

– wykreślanka sylabowa; dzieci słysząc wyraz po przeczytaniu lub samodzielnie go czytają,

wykreślają sylabę niepotrzebną.