JĘZYK ANGIELSKI

2021-04-12/16


2020-05-25/29

Maj/tydzień 3.

 

ŁĄKA I JEJ MIESZKAŃCY/

THE BUGS

• utrwala znajomość słownictwa związanego
z muzyką;• utrwala znajomość słów: a ladybird, a butterfly, a bee, a flower;

• poznaje przyimki miejsca: on,  under;

• śpiewa piosenkę The Bugs Song;

• słucha historyjki i rozumie jej treść;

• odpowiada na pytania nauczyciela;

bugs • Put the bugs on your fingers, like this. • Be quiet, very quiet. • If you hear… (bee), show me your bees. • Show me your flowers. • Colour your flowers. • Knock, knock, knock, Fluffy, wake up! quiet • noisy • ladybird • bee • butterfly • flower • drum • piano • on • under
Maj/tydzień 4.

 

ŚWIĘTO RODZICÓW/

THE BUGS FAMILIES

• utrwala znajomość słów: quiet, noisy, drum, piano;

• utrwala znajomość nazw owadów (bee, ladybird, butterfly);

• powtarza słowa: mummy, daddy;

• powtarza nazwy kolorów;

• powtarza wiersz Mummy, Daddy, I Love You.

• poznaje piosenkę The Mummy, Daddy Song;

What a beautiful flower! • How many flowers are there? • Where should we put the ladybird family? • What colour is the ladybirds’ flower? • Put… (Daddy-Bee) under the… (Bees’ flower) • Would you like to play your instruments? • Stick it to the worksheet. quiet • noisy • ladybird • bee • butterfly • flower • drum • piano • on • under

 

https://www.youtube.com/watch?v=qXiaC1TjTXU

https://www.youtube.com/watch?v=tksBMUzZUAs

https://www.youtube.com/watch?v=lkpw-9vB0xk


2020-05-04/15

Miesiąc/tydzień.

 

Temat tygodnia/

temat dnia

Cele operacyjne.

Dziecko:

Język bierny Język czynny
Maj/tydzień 1.

 

MUZYKA JEST WSZĘDZIE/ QUIET OR NOISY? • poznaje słowa: quiet, noisy,

• poznaje nazwy owadów: bee, ladybird, butterfly;

• poznaje piosenkę The Bugs Song;

Now, look, Fluffy is sleeping, be quiet… • Now, wake up, Fluffy! • It’s noisy! • put the… (drum) sticker on the paper sheet. • Would you like to play your instruments? • Stick it to the worksheet. quiet • noisy • ladybird • butterfly • bee •
Maj/tydzień 1.

 

MUZYKA JEST WSZĘDZIE/ PLAY WITH THE BUGS! • utrwala znajomość słów: quiet, noisy,;

• utrwala znajomość nazw owadów (bee, ladybird, butterfly);

• śpiewa piosenkę The Bugs Song;

Listen… is it noisy or quiet? • Now, wake up, Fluffy! • It’s noisy! • put the… (drum) sticker on the paper sheet. • Would you like to play your instruments? • Stick it to the worksheet. quiet • noisy • ladybird • butterfly • bee

https://www.youtube.com/watch?v=qXiaC1TjTXU

https://www.youtube.com/watch?v=tksBMUzZUAs

https://www.youtube.com/watch?v=lkpw-9vB0xk


2020-04-14/24

Miesiąc/tydzień.

 

Temat tygodnia/

temat dnia

Cele operacyjne.

Dziecko:

Język bierny Język czynny
Kwiecień/tydzień 2.

 

WIOSNA NA WSI/

FARM ANIMALS

• poznaje nazwy zwierząt mieszkających na wsi;

• śpiewa piosenkę The Farm Animals Song;

Can you hear that? • Let’s look for the… (donkey)! • Sit in front of the donkey flashcard! • What animal is it? • Cut and make a picture. • Stick it to the worksheet. dog • cow • sheep • horse • pig • duck
Kwiecień/tydzień 2.

 

WIOSNA NA WSI/

FARM ANIMALS

• utrwala znajomość poznanych dotąd nazw zwierząt;

• utrwala znajomość słów oznaczających czynności i poznaje nowe;

• śpiewa piosenkę The Farm Animals Song;

• poznaje piosenkę The Farm Animals Action Song;

Would you like to listen to

a new song? • LIsten and move! • Circle the farm animals.

dog • cow • sheep • horse • duck• pig • roll  • fly • play • munch • climb • just like me!

https://www.youtube.com/watch?v=EwIOkOibTgM


Kwiecień 2020

Miesiąc/tydzień.

 

Temat tygodnia/

temat dnia

Cele operacyjne.

Dziecko:

Język bierny Język czynny
Kwiecień/tydzień 1.

 

WIELKANOC – ZWYCZAJE I TRADYCJE/

IT’S FAMILY EASTER!

• przypomina sobie piosenkę In My House Song;

• poznaje słownictwo związane ze świętami wielkanocnymi;

• słucha historyjki wielkanocnej;

• odpowiada na pytania nauczyciela;

Let’s have a quiz. • Can I ask the questions, please? • Count the eggs. • Knock, knock, knock. • Where are our Easter eggs? • Let’s look for the Easter eggs. • Maybe we can find some? Mummy • Daddy • Grandma • Grandpa • bedroom • living room • kitchen • TV • computer • bed • chair • table • tea • Easter eggs • in my hands
Kwiecień/tydzień 1.

 

WIELKANOC – ZWYCZAJE I TRADYCJE/

IT’S FAMILY EASTER!

• przypomina sobie piosenkę In My House Song;

• poznaje słownictwo związane ze świętami wielkanocnycmi;

• słucha historyjki wielkanocnej;

• odpowiada na pytania nauczyciela;

Let’s have a quiz. • Can I ask the questions, please? • Count the eggs. • Knock, knock, knock. • Where are our Easter eggs? • Let’s look for the Easter eggs. • Maybe we can find some? Mummy • Daddy • Grandma • Grandpa • bedroom • living room • kitchen • TV • computer • bed • chair • table • tea • Easter eggs • in my hands

 

https://www.youtube.com/watch?v=DVZvC9e5oYw

https://www.youtube.com/watch?v=CzYplxl_RAc

https://www.youtube.com/watch?v=Tyyh8rhwKQ8